Học
xếp hạng & Nhận xét
 • Thiên thần

  Ứng dụng hoàn hảo! Tôi có thể tải xuống các video TikTok đáng yêu của mình và lưu chúng từ trang web này hoặc ứng dụng TikSaver của họ với chất lượng cao. Thật tốt!

 • Jack

  Chà… như bạn đã biết, TikTok chỉ cho phép người dùng tải xuống video thông qua ứng dụng của nó và các video đã tải xuống sẽ có hình mờ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trang web và ứng dụng tải xuống video TikTok mà họ đã phát hành là những ý tưởng tuyệt vời.

 • Mike

  Dễ sử dụng! Nhưng nếu các bạn có nhiều tài nguyên video hơn để tải xuống thì càng tốt!

 • Fiona

  Tôi được Reddit giới thiệu và nghe nói rằng ứng dụng tiết kiệm tiktok có thể xóa hình mờ và tải xuống video HD. Nó hoạt động trên điện thoại Android của tôi, thật tuyệt và tôi hy vọng họ sẽ giới thiệu thêm nhiều tính năng mới.