Làm cách nào để tải xuống video từ TikTok mà không có hình mờ?

Ngày 19 tháng 11 năm 2022

Nếu bạn thích TikTok, chắc chắn bạn đã nhận thấy rằng hầu hết các video đều có hình mờ. Mặc dù điều này có thể gây khó chịu nhưng thực sự khá dễ dàng để tải xuống video từ TikTok mà không có hình mờ. Có một số cách tiếp cận khác nhau mà bạn có thể thực hiện và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng cách tiếp cận.

Phương pháp đầu tiên là sử dụng ứng dụng của bên thứ ba. Có một số ứng dụng có sẵn cho phép bạn tải xuống video từ TikTok mà không có hình mờ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Trình tải xuống video cho Ứng dụng TikTok, ứng dụng này khả dụng cho cả thiết bị iOS và Android. Ứng dụng TikTok Downloader này có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Sau khi bạn đã cài đặt Ứng dụng Trình tải xuống video TikTok hoặc Ứng dụng TikSaver, chỉ cần mở ứng dụng đó và tìm kiếm video bạn muốn tải xuống. Khi bạn tìm thấy video, hãy nhấn vào nút "Tải xuống" và đợi quá trình hoàn tất. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn sẽ có thể xem video mà không có bất kỳ hình mờ nào.

Phương pháp thứ hai là sử dụng một công cụ dựa trên web. Nếu bạn không muốn cài đặt ứng dụng, có một số công cụ dựa trên web cho phép bạn tải xuống video TikTok mà không có hình mờ. Đó là một trong những mục yêu thích của chúng tôi là www.tiksaver24.com

Chỉ cần truy cập trang web: www.tiksaver24.com và nhập URL của video TikTok bạn muốn tải xuống. Khi video bắt đầu phát, hãy nhấp vào nút "Tải xuống" và đợi quá trình kết thúc. Sau đó, bạn có thể lưu video từ TikTok vào máy tính hoặc điện thoại của mình và xem video đó mà không có bất kỳ hình mờ nào bằng cách sử dụng Ứng dụng TikTok không có hình mờ.

Ứng dụng tải xuống TikTok không có hình mờ và công cụ dựa trên web: www.tiksaver24.com đều có thể truy cập được đối với tất cả người dùng muốn sao chép liên kết TikTok, lưu video TikTok hoặc xóa hình mờ TikTok miễn phí.